χαμογελο του παιδιού

66 θέσεις μερικής απασχόλησης στον Δήμο Αγίου Δημητρίου

Δημοσιεύθηκε από Συντακτική Ομάδα εφημ. "Παρουσία" στις 10 Μαρτίου 2010 και καταχωρήθηκε στην κατηγορία Εργασία, Ευρετήριο ΟΤΑ, Νομός Αττικής. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις απαντήσεις σε αυτή τη δημοσίευση μέσω του RSS 2.0. Μπορείτε να αφήσετε μία απάντηση ή ένα trackback σε αυτή την καταχώρηση

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού 66 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, χρονικής διάρκειας 18 μηνών και εβδομαδιαίας απασχόλησης 20 ωρών. των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).

Συγκεκριμένα:
ΠΕ/ΤΕ:16
ΔΕ/ΥΕ: .50

Ειδικότερα:

Κοινωνική Μέριμνα & Φροντίδα (16 θέσεις)

ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ – 3 θέσεις
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ – 1 θέση
ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ – 1 θέση
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - 1 θέση
ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ – 1 θέση
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – 2 θέσεις
ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ – 6 θέσεις
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – 1 θέση

Φύλαξη Σχολικών Κτιρίων (5 θέσεις)

ΔΕ/ΥΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ – 5 θέσεις

Κοινωνική Ενσωμάτωση Μεταναστών (6 θέσεις)

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – 1 θέση
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – 1 θέση
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ - 1 θέση
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – 3 θέσεις

Έκτακτες Ανάγκες Πολιτικής Προστασίας (11 θέσεις)

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ – 1 θέση
ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ – 2 θέσεις
ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ – 2 θέσεις
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ – 6 θέσεις

Μαζική Άθληση (6 θέσεις)

ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – 1 θέση
ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – 3 θέσεις
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – 2 θέσεις

Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικών Αναγκών (10 θέσεις)

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΗΠΩΝ – 2 θέσεις
ΔΕ/ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – 2 θέσεις
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ – 4 θέσεις
ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ – 2 θέσεις

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις (2 θέσεις)

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – 1 θέση
ΥΕ ΦΥΛΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ – 1 θέση

Ενημέρωση & Πληροφόρηση Πολιτών (10 θέσεις)

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 θέσεις
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – 1 θέση
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – 1 θέση
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – 3 θέσεις
ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ – 2 θέσεις
ΥΕ ΦΥΛΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ – 1 θέση

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Τα γενικά και ειδικά τυπικά προσόντα πρόσληψης κάθε κατηγορίας και ειδικότητας αναφέρονται στην από 5624/23-02-2010 Ανακοίνωση, όπως αυτή εγκρίθηκε με το αριθ. πρωτ. 7201/1-3-2010 έγγραφο του Α.Σ.Ε.Π..

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτηση αυτοπροσώπως (ή από εξουσιοδοτημένο άτομο) στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Αγίου Δημητρίου (οδός Αγίου Δημητρίου αριθ. 55 Αγ. Δημήτριος – Αττικής).

Ώρες υποβολής αιτήσεων στο Γραφείο Προσωπικού: 09:00 – 13:00.

Με την κατάθεση της αιτήσεως, η οποία πρέπει να είναι υπογεγραμμένη επισυνάπτεται και φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, άλλως η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από τη επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας περίληψης της Ανακοίνωσης στον ημερήσιο τύπο ή της ανάρτησής της στο Δημαρχείο Αγίου Δημητρίου Αττικής.

Τα έντυπα των αιτήσεων διατίθενται από:
α) το Γραφείο Προσωπικού Δήμου Αγίου Δημητρίου
Διεύθυνση: Αγίου Δημητρίου 55, Τ.Κ.: 173 43
και
β) το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Αγίου Δημητρίου
Διεύθυνση: Γ. Ψυχογιού 8, Τ.Κ.: 173 41

Πληροφορίες παρέχονται στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Αγίου Δημητρίου (τηλ.: 210-9711097) και στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Αγίου Δημητρίου (τηλ.: 210-9709562-9702574) .

Αφηστε το σχολιο σας

Διαφήμιση