Ελευσίνα: «Θα συμμετέχω στις διαδικασίες ως υποψήφιος» δηλώνει ο Αντιδήμαρχος Κλέαρχος Τζαφέρης

Δημοσιεύθηκε από Συντακτική Ομάδα εφημ. "Παρουσία" στις 5 Μαΐου 2010 και καταχωρήθηκε στην κατηγορία Δήμος Ελευσίνας, Ευρετήριο ΟΤΑ, Νομός Αττικής, ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις απαντήσεις σε αυτή τη δημοσίευση μέσω του RSS 2.0. Μπορείτε να αφήσετε μία απάντηση ή ένα trackback σε αυτή την καταχώρηση

 

Την απόφασή του να διεκδικήσει τον Δημαρχιακό θώκο του Δήμου Ελευσίνας – Μαγούλας, όπως προέκυψε από το σχέδιο «Καλλικράτης,  εξέφρασε ο Αντιδήμαρχος Κλέαρχος Τζαφέρης σε Τοπική Εφημερίδα της περιοχής (Επικαιρότητα – Δυτικής Αττικής).Ο κ. Τζαφέρης δήλωσε ότι θα συμμετέχει ως υποψήφιος στις εσωτερικές διαδικασίες του πολιτικού του φορέα.

 Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συνέντευξης:

Ας ξεκινήσουμε με την σημερινή κατάσταση και ειδικότερα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη της Ελευσίνας και η ευρύτερη περιοχή.  Ποια είναι η εκτίμησή σας;

 Νομίζω ότι πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι η Ελευσίνα αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης περιοχής, αυτής του Θριασίου Πεδίου.

 Υπάρχουν κοινά προβλήματα που εμφανίζονται με την μορφή της άναρχης αστικής και βιομηχανικής ανάπτυξης, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα ζωής στην περιοχή μας.

 Η διαρκής υποβάθμιση, μέχρι του σημείου κακοποίησης που έχει υποστεί η περιοχή μας, από την άναρχη τοποθέτηση χρήσεων  γης τόσο στην Ελευσίνα, όσο και στο Θριάσιο Πεδίο συνολικά, έχουν αναδείξει το περιβαλλοντικό ζήτημα ως το κυρίαρχο.

 Νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να σταθούμε και να το αντιμετωπίσουμε με ειλικρίνεια και σοβαρότητα,

 Θα έλεγα ότι επιβάλλεται να μπει μια «κόκκινη γραμμή», που πέρα από αυτή δεν θα επιτρέπεται κανένα βήμα που θα προσθέσει νέα προβλήματα στα ήδη οξυμένα.

 Παράλληλα δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τα ζητήματα που σχετίζονται με τις αστικές λειτουργίες των πόλεων μας, τις κοινωνικές εξυπηρετήσεις, τα κυκλοφοριακά θέματα και τις αναγκαίες υποδομές για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας στην καθημερινότητά τους.

 Αναφερθήκατε σε μια σειρά προβλημάτων με κυρίαρχο όπως είπατε το περιβαλλοντικό. Επίσης μιλήσατε για κόκκινη γραμμή που πρέπει να μπει. Δώστε μας το συνολικό σας σκεπτικό για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων. 

 Ήδη έχει διαμορφωθεί μία κατάσταση. Με όραμα σχέδιο και ρεαλισμό πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. 

Σήμερα απαιτείται μία ολοκληρωμένη στρατηγική που ο κύριος προσανατολισμός της θα είναι αφενός ο περιορισμός κάθε νέας επεκτατικής δραστηριότητας που αποδεδειγμένα ενισχύει την περαιτέρω υποβάθμιση της περιοχής και αφετέρου θα θέτει τις προϋποθέσεις για την προστασία του αστικού, κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος με την ταυτόχρονη προσπάθεια για την αναβάθμισή του προς ποιοτικότερα δεδομένα.

 Αυτή η στρατηγική θεωρώ ότι πρέπει να κινείται σε συγκεκριμένους άξονες όπως: 

  • Η αξιοποίηση και εφαρμογή του Ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου με τις σχετικές του διατάξεις .
  • Η τήρηση όλων των περιβαλλοντικών κανόνων που απορρέουν από την Ελληνική νομοθεσία.
  • Η έκδοση σύγχρονων και αποτελεσματικών κανονιστικών διατάξεων εκ μέρους της Τοπικής μας Αυτοδιοίκησης και της εκάστοτε δημοτικής διοίκησης.
  • Η ενεργοποίηση όλων των οργανωμένων κοινωνικών φορέων και της Τοπικής Κοινωνίας γενικότερα και φυσικά
  • Η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων  μερών προς την κατεύθυνση της περιφρούρησης και της ποιοτικής αναβάθμισης του περιβάλλοντος που ζούμε. 

Ταυτόχρονα χρειαζόμαστε μια πολιτική δράσεων που θα αναδεικνύει και θα προβάλλει την ιστορική και πολιτιστική φυσιογνωμία τόσο της Ελευσίνας, όσο και του Θριασίου Πεδίου συνολικά. 

Νομίζω ότι ο πολιτισμός θα λειτουργήσει σαν το δυναμικό εκείνο εργαλείο που θα συμβάλλει στην ήπια, βιώσιμη, και αειφόρο ανάπτυξη. 

Κάθε πολιτιστική δράση μπορεί να ενεργήσει ανασχετικά σε προσπάθειες υποβάθμισης που προέρχεται, κυρίως από την βιομηχανική αυθαιρεσία και επεκτατικότητα. 

Η Αυτοδιοίκηση εισέρχεται σε μία νέα φάση μέσω της Διοικητικής μεταρρύθμισης, γνωστή ως σχέδιο Καλλικράτης. Κεντρικό θέμα αποτελούν και οι συνενώσεις των Δήμων. Ήδη ο σημερινός Δήμαρχος έχει εκφράσει, θα έλεγα τους φόβους του, εν τέλει την αντίθεσή του στην προοπτική ένωσης της Ελευσίνας με άλλον ή άλλους γειτονικούς Δήμους. Εσείς τι λέτε σχετικά με το όλο θέμα

 Η Διοικητική μεταρρύθμιση είναι αναγκαία.

Χρειαζόμαστε αλλαγές και στην κρατική δομή για ένα καλύτερο, αντιγραφειοκρατικό και περισσότερο παραγωγικό και αποδοτικό κράτος αλλά και στην Αυτοδιοίκηση. 

Ο «Καλλικράτης» πέρα από τα όποια προβλήματα και κενά μπορεί να παρουσιάζει πρέπει να προχωρήσει.

Όσον αφορά το θέμα των συνενώσεων δεν κατέχομαι από κανένα φόβο και από αρνήσεις του τύπου να μην ενωθεί η Ελευσίνα με άλλον ή άλλους γειτονικούς προς αυτήν Δήμους. 

Πρέπει να τονίσω για μία φορά ακόμη, όπως ήδη σας ανέφερα προηγουμένως ότι οι Δήμοι μας αποτελούν τμήματα ενός συνολικού χωροταξικού τοπίου που είναι το Θριάσιο Πεδίο με κοινά χαρακτηριστικά, πολύ περισσότερες ομοιότητες από τις διαφορές που υπάρχουν, κοινή ιστορική διαδρομή, κοινό παρόν και κοινό μέλλον. 

Πρέπει ενιαία να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που απασχολούν την περιοχή μας, τις προκλήσεις των καιρών αλλά και την δυναμική που ανοίγεται μπροστά μας και που θα προκύψει από την συνένωση. 

Επιπλέον πρέπει να τονισθεί ότι τέτοιες αρνήσεις είναι μάλλον προσχηματικές, ενώ ενισχύουν έναν υφέρποντα,  ιδιότυπο ρατσισμό που είναι καταδικαστέος στην σύγχρονη κοινωνία μας.

Είστε δηλαδή υπέρ της συνένωσης της Ελευσίνας με την Μαγούλα.  

Ασφαλώς και ναι. Δεν καταλαβαίνω τους φόβους και τις αρνήσεις όσων δεν επιθυμούν μια τέτοια προοπτική.

Φανταστείτε την δυναμική που μπορεί να αναπτύξει ένας τέτοιος νέος Δήμος, τόσο οικονομικά, όσο κοινωνικά – πολιτιστικά και περιβαλλοντικά. 

Διαθέτοντας πλέον αυτή την δυναμική θα ενισχυθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις να προχωρήσουμε πιο ολοκληρωμένα και πιο αποτελεσματικά την βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής μας.

 Φυσικά θα πρέπει να τονισθεί ότι μαζί με την συνένωση και τις νέες αρμοδιότητες πρέπει να μεταφερθούν οι αναγκαίοι οικονομικοί πόροι για την επιτυχία αυτής της Διοικητικής μεταρρύθμισης.

 Πιστεύω ότι είναι πολύ περισσότερα αυτά που μας ενώνουν από εκείνα που ενδεχομένως μας χωρίζουν. 

Επαναλαμβάνω ότι είμαστε μέρος μιας ενιαίας χωροταξικής συνέχειας που από κοινού πρέπει να αγωνισθούμε για την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής της περιοχής μας. 

Αλλά ανεξάρτητα των συνενώσεων, επιβάλλεται να έχουμε μια κοινή στάση, ειδικότερα ότι αφορά το περιβάλλον.

 Κύριε Τζαφέρη είστε Αντιδήμαρχος στην Ελευσίνα. Θα ήθελα να μας μιλήσετε για το παραχθέν έργο στο Δήμο σας.

Το όποιο έργο έχει παραχθεί στην Ελευσίνα δεν μας επιτρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι. 

Ο αγώνας για να γίνει η πόλη καλύτερη είναι διαρκής και επίπονος. 

Υπάρχουν ανοικτά θέματα, όπως η ανάπτυξη δράσεων για το περιβάλλον, οι σχέσεις του Δήμου με τις μεγάλες επιχειρήσεις της περιοχής, οι αστικές αναπλάσεις και το θαλάσσιο μέτωπο της πόλης, το κυκλοφοριακό, κυρίως στον κεντρικό οδικό άξονα, η ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και αγοράς και μια σειρά από άλλα ζητήματα που πρέπει να μας απασχολήσουν. 

Με την ευκαιρία που μου δίνετε θέλω να τονίσω ότι το έργο και οι όποιες δράσεις αναπτύχθηκαν μέχρι σήμερα είναι το αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας και δουλειάς από όλα σχεδόν τα πρόσωπα που κατέχουν ή κατείχαν θέσεις ευθύνης στην Δημοτική Διοίκηση. 

Αναφέρομαι μάλιστα και σε πρόσωπα που δεν βρίσκονται στην Δημοτική μας παράταξη, που ανεξαρτητοποιήθηκαν. 

Όμως έδωσαν ιδέες, ενέργεια και κατέβαλλαν πολλή δουλειά και θεωρώ σωστό ότι πρέπει να τους πιστωθεί σημαντικό μερίδιο από το όποιο έργο έχει πραγματοποιηθεί.

Ξέρετε, για να πραγματοποιηθεί έργο απαιτούνται χρήματα. 

Ως Αντιδήμαρχος, αρμόδιος για τα οικονομικά κατέβαλλα, μαζί με τους υπηρεσιακούς κάθε δυνατή προσπάθεια για να διαθέτουμε τα απαραίτητα κονδύλια προς τον σκοπό αυτό, ενώ ταυτόχρονα έπρεπε να φροντίζω να είναι ο Δήμος οικονομικά υγιής. 

Η σημερινή κατάσταση, όσον αφορά τουλάχιστον τα οικονομικά, δικαιώνει την προσπάθειά μου.

Για αυτό λέω ότι η προσπάθεια ήταν συλλογική. 

Τελειώνοντας την συζήτησή μας θα ήθελα να μάθω για τις προθέσεις σας ενόψει των επικείμενων δημοτικών εκλογών.  

Ο πολιτικός φορέας στον οποίο ανήκω έχει συγκεκριμένες διαδικασίες τις οποίες και θα ακολουθήσω. 

Ασφαλώς και θα συμμετέχω σε αυτές τις διαδικασίες ως υποψήφιος. 

Μετά από εικοσιτέσσερα συνεχή χρόνια ενασχόλησης με τα κοινά και τα δημοτικά πράγματα πιστεύω ότι μου επιτρέπεται να διεκδικήσω την υποψηφιότητα. 

Να επισημάνω ότι βασικές προϋποθέσεις είναι η πλατιά ενότητα της δημοκρατικής παράταξης, οι ευρύτερες κοινωνικές συμμαχίες και η προγραμματική δέσμευση για την συνολική ποιοτική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής μας.

Η  συνέντευξη δημοσιεύθυκηε στην «Επικαιρότητα» Δυτικής Αττικής

Αφηστε το σχολιο σας

Διαφήμιση