Διευκρινίσεις της Eurobank Properties για την απόκτηση 14 ακινήτων από το ΤΑΙΠΕΔ

0

Διευκρινίσεις της Eurobank Properties για την απόκτηση 14 ακινήτων από το ΤΑΙΠΕΔ
Διευκρινίσεις σχετικά με την πράξη τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία κωλύει την απόκτηση των 14 ακινήτων από το ΤΑΙΠΕΔ και της επανεκμίσθωσής τους στο Ελληνικό Δημόσιο, δίνει με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών η Eurobank Properties. Σημειώνεται, ότι το ΤΑΙΠΕΔ ενημέρωσε την εταιρεία ότι θα ασκήσει την προβλεπόμενη εκ του νόμου αίτηση ανάκλησης κατά της πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία κωλύεται η υπογραφή των συμβάσεων πώλησης και επανεκμίσθωσης των 14 ακινήτων.
Σε περίπτωση ανάκλησης της πράξης του κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η συναλλαγή θα προχωρήσει κανονικά στην τελική υλοποίησή της όπως αυτή περιγράφεται στο ενημερωτικό δελτίο. Σε περίπτωση απόρριψης της προαναφερόμενης αίτησης ανάκλησης, η ανωτέρω περιγραφόμενη συναλλαγή δεν θα καταστεί δυνατό να ολοκληρωθεί, με συνέπεια το ποσό των 145,81 εκατ. ευρώ να αποδεσμευτεί. Η εταιρεία θα απολέσει τα προβλεπόμενα ετήσια μισθώματα ύψους 14,06 εκατ. ευρώ, καθώς και όλα τα μέχρι σήμερα καταβληθέντα έξοδα, ωστόσο θα εξοικονομήσει τα έξοδα που θα κατέβαλε για τη συντήρηση μεγάλης κλίμακας των 14 ακινήτων. Το ποσό των 145,81 εκατ. ευρώ της δεσμευτικής προσφοράς για την απόκτηση των 14 ακινήτων θα κατευθυνθεί σε μελλοντικές επενδύσεις, αναφέρει η Eurobank Properties.

Πηγή:http://www.hprt.gr

Μοιραστείτε

Comments are closed.